motivaatiovalas

Miksi motivaatio on tärkeää

Motivaatiosta ja sen tärkeydestä puhutaan paljon, mutta mitä motivaatio oikeastaan tarkoittaa ja miten sitä voi tarvittaessa hankkia? Jokainen tietää, että motivoitunut ihminen on aikaansaava ja toimelias, mutta onko kyseessä sisäsyntyinen luonnonvoima, vai voiko omaan motivaatiotasoonsa itse vaikuttaa? Entä mitä tehdä, jos motivaatio on hukassa? Jostakin asiasta kiinnostunut ja innostunut ihminen on luonnostaan motivoitunut, tästä puhutaan usein termillä sisäinen motivaatio. Tekemiseen ei tarvitse pakottautua, vaan päinvastoin intoaan voi joutua jopa hillitsemään esimerkiksi malttaakseen suunnitella projektin riittävän huolellisesti ennen sen aloittamista. Kiinnostavien asioiden parissa puuhaillessa motivaatio syntyy itsestään ja tekeminen vie mennessään. Ihminen tempautuu meditatiiviseen flow-tilaan, jossa aika ja paikka meinaavat unohtua. Motivaatio syntyy tällöin nautinnosta ja hyvästä olosta, jotka kiinnostavan tekemisen parissa puuhailu aiheuttaa. Mutta entä, jos tekijäänsä odottava työnhaku ei olekaan kovin kiinnostavaa, tai se on vaikeaa ja raskasta? Mistä siinä tapauksessa voi löytää riittävästi motivaatiota aloittaakseen?

Motivaatio syntyy tekemisen mielekkyydestä

Kun on ryhdyttävä johonkin puuhaan, yksi tärkeimmistä liikkeellepanevista voimista on syy siihen, miksi se on tehtävä. Läheisen auttaminen, palkan ansaitseminen, lainan maksaminen, oman terveyden edistäminen tai viihtyisän kodin luominen ovat hyviä esimerkkejä erittäin motivoivista syistä alkaa tehdä jotakin. Kun ihminen tietää, miksi jokin asia tehdään, on helppo löytää motivaatiota ja päästä alkuun. Jos siis edessä on epämukava tai hankala askare, kannattaa keskittyä miettimään sitä iloa, jonka rakkaalle ihmiselle tehty palvelus hänelle tuottaa, miten mukavalta tuntuu, kun palkka kilahtaa tilille palkkapäivänä tai kuinka ihanaa on alkaa viettää rentoa koti-iltaa siivotussa ja raikkaassa kodissa.

Myös työelämässä johtajat ja esimiehet joutuvat pohtimaan paljon motivaatiota. Motivoitunut työntekijä on tyytyväinen ja tehokas, mikä johtaa moniin positiivisiin asioihin, kuten hyviin tuloksiin ja mukavaan työilmapiiriin. Alaisille on siis kyettävä selittämään, miksi jotakin tehdään tai miksi jotakin tehdään tietyllä tavalla. Ymmärrys tavoitteesta ja tehtävän asian hyödyistä edistävät motivaatiota merkittävästi.

Miksi hyvä motivaatio on tärkeää?

Vaikka monet asiat tulevat tehdyiksi heikommankin motivaation turvin, on hyvästä motivaatiosta siitä huolimatta monenlaista hyötyä. Motivoitunut ihminen työskentelee tehokkaammin ja nopeammin, hän on innovatiivinen ja kekseliäs ja nauttii siitä, mitä ikinä tekeekään. Hyvä motivaatio leviää ympäristöön ja parantaa tunnelmaa niin työpaikalla, kotona kuin harrastustenkin parissa kaikkialla Suomessa. Motivaatio eri asioiden tekemiseen saa elämän tuntumaan merkitykselliseltä ja mukavalta, mikä puolestaan edistää sekä henkistä että fyysistä terveyttä.

Blogi

Ympäristön vaikutus motivaatioosi

Ympäristö vaikuttaa merkittävästi ihmisen motivaatioon. Ympäristöllä on vaikutusta ihmisen tunne-elämään ja käyttäytymiseen. Se, millainen ympäristö ihminen kokee, voi vaikuttaa siihen, kuinka motivoitunut hän on. Ympäristön vaikutukset motivaatioon voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: fyysisiin ja henkisiin vaikutuksiin. Lue lisää…

Motivaation löytäminen epäonnistumisen jälkeen

Motivaatio on käsitteenä monimuotoinen ja sen määrittely on haastavaa. Yleisesti ottaen motivaatiolla tarkoitetaan henkilön halua ja kykyä toimia kohti tavoitteitaan. Motivaatio on siis voima, joka saa ihmisen liikkeelle ja auttaa häntä jatkamaan eteenpäin, vaikka vastoinkäymisiä Lue lisää…