Rahoitus on tärkeä osa aloittavan yrityksen menestystä. Yrittäjän on tärkeää tunnistaa erilaiset rahoituslähteet ja valita sopivat rahoitusmuodot yrityksen tarpeisiin.

Oma pääoma ja sijoitukset

Oma pääoma on yrittäjän tai hänen yhtiökumppaneidensa sijoittama raha yritykseen. Omaa pääomaa voi olla esimerkiksi alkupääoma, jonka yrittäjä on sijoittanut yritykseen. Toinen vaihtoehto on hankkia sijoituksia yksityisiltä sijoittajilta tai bisnesenkeleiltä. Tällöin yrittäjä myy yrityksen osuuksia sijoittajille vastineeksi rahasta.

Sijoittajilta saatu rahoitus on usein riskipääomaa, joka tarkoittaa sitä, että sijoittaja ottaa riskin sijoittamalla rahaa yritykseen. Tämän vuoksi sijoittajat vaativat yleensä korkeampaa tuottoa kuin perinteisemmät rahoituslähteet.

Vieras pääoma ja lainat

Vieras pääoma tarkoittaa yrityksen hankkimaa rahoitusta, joka ei ole yrittäjän tai hänen yhtiökumppaneidensa sijoittamaa rahaa. Vierasta pääomaa voi saada esimerkiksi pankeilta, rahoitusyhtiöiltä tai valtion tukilaitoksilta.

Pankkilaina on yleinen rahoitusmuoto, jota aloittavat yrittäjät käyttävät. Pankkilainan saaminen edellyttää yleensä vakuuksia tai takauksia. Vakuudet voivat olla esimerkiksi kiinteistöjä tai yrityksen omaisuutta.

Rahoitusyhtiöiltä voi saada esimerkiksi leasing-rahoitusta, joka tarkoittaa sitä, että yritys vuokraa esimerkiksi koneita tai laitteita. Factoring eli myyntisaamisten rahoitus on toinen yleinen rahoitusmuoto, jossa yritys myy myyntisaamisiaan rahoitusyhtiölle vastineeksi rahasta.

Valtion tukilaitoksista esimerkiksi Finnvera tarjoaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja aloittaville yrittäjille. ELY-keskukset voivat myös myöntää rahoitusta erilaisiin hankkeisiin.

On tärkeää tutustua erilaisiin rahoitusmuotoihin ja valita sopivat rahoituslähteet yrityksen tarpeisiin.

Julkisen sektorin rahoitusvälineet

Aloittavalle yrittäjälle on tarjolla monenlaisia rahoitusvaihtoehtoja, joista osa on julkisen sektorin tarjoamia tukia ja avustuksia. Näitä ovat muun muassa valtionavustukset ja EU-rahoitusmahdollisuudet.

Valtionavustukset

Valtionavustukset ovat yksi tärkeimmistä julkisen sektorin rahoitusvälineistä aloittaville yrittäjille. Avustukset ovat yleensä suunnattu tiettyihin tarkoituksiin, kuten liiketoiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen. Avustus voi kattaa esimerkiksi investointikustannuksia tai käyttöpääomaa.

Valtionavustuksia myöntävät muun muassa ELY-keskukset ja TE-toimistot. Avustusten saamiseksi on yleensä täytettävä tietyt ehdot, kuten yrityksen sijainti tietyllä alueella tai yrityksen koko.

EU-rahoitusmahdollisuudet

EU-rahoitusmahdollisuudet ovat toinen tärkeä julkisen sektorin rahoitusväline aloittaville yrittäjille. EU rahoitusohjelmat tarjoavat rahoitusta erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, kuten tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

EU-rahoitusmahdollisuuksia ovat muun muassa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoitusta voi hakea muun muassa yrityksen kehittämiseen, kansainvälistymiseen tai ympäristöystävällisyyteen liittyviin hankkeisiin.

On tärkeää huomata, että EU-rahoitusmahdollisuuksien hakeminen voi olla monimutkaista ja aikaa vievää. Hakuprosessiin kannattaa panostaa huolella ja käyttää tarvittaessa asiantuntija-apua.

Starttiraha

Starttiraha on Suomessa tarjottava taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan alkuvaiheessa. Se on suunnattu henkilöille, jotka ovat perustamassa uutta yritystä tai ottamassa vastuulleen olemassa olevan yrityksen ja jotka tarvitsevat taloudellista tukea yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen. Starttirahaa myöntää Suomessa Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto). Lue tarkemmin starttirahasta täältä.

Yksityiset rahoituskanavat

Aloittavan yrittäjän rahoitusmuotoja on monia. Yksi vaihtoehto on yksityiset rahoituskanavat, joita ovat enkelisijoittajat ja pääomasijoittajat. Näiden sijoittajien avulla yrittäjä voi saada rahoitusta yrityksensä kehittämiseen.

Enkelisijoittajat

Enkelisijoittajat ovat yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat rahaa aloittavien yritysten kehittämiseen. He ovat yleensä kokeneita liikemiehiä, jotka haluavat auttaa aloittavia yrittäjiä menestymään. Enkelisijoittajat voivat auttaa yrittäjää myös verkostoitumisessa ja antaa arvokasta neuvontaa.

Enkelisijoittajat voivat sijoittaa yritykseen joko osakepääomana tai lainana. Osakepääomalla sijoittaja saa omistusosuuden yrityksestä ja sen tuotoista. Lainalla sijoittaja saa takaisinmaksettavan summan korkoineen.

Pääomasijoittajat

Pääomasijoittajat ovat rahoituslaitoksia tai yksityisiä sijoittajia, jotka sijoittavat rahaa kasvuyrityksiin. He ovat kiinnostuneita yrityksistä, jotka ovat jo osoittaneet kasvupotentiaalia ja tarvitsevat lisää rahoitusta kasvunsa jatkamiseksi.

Pääomasijoittajat voivat sijoittaa yritykseen joko osakepääomana tai lainana. Osakepääomalla sijoittaja saa omistusosuuden yrityksestä ja sen tuotoista. Lainalla sijoittaja saa takaisinmaksettavan summan korkoineen.

On tärkeää muistaa, että enkelisijoittajat ja pääomasijoittajat ovat kiinnostuneita vain potentiaalisista menestystarinoista. Yrittäjän on oltava valmis esittelemään liiketoimintasuunnitelmansa ja osoittamaan, että yrityksellä on kasvupotentiaalia.

Kategoriat: blogi

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *