Mitä on sisäinen motivaatio? Sisäinen motivaatio on halu tehdä jotakin, koska se on mielenkiintoista tai nautinnollista, eikä siksi, että se johtaa ulkoiseen palkkioon, kuten rahaan tai maineeseen. Toisin sanoen sisäinen motivaatio tulee sisältäpäin, kun taas ulkoinen motivaatio tulee ulkoisista voimista. Monet psykologit uskovat, että sisäinen motivaatio on voimakkaampaa ja kestävämpää kuin ulkoinen motivaatio. Tässä blogikirjoituksessa keskustelemme sisäisen motivaation eduista ja siitä, miksi tarvitsemme sitä elämässämme!

Sisäisen motivaation hyödyt

Sisäinen motivaatio on pyrkimys tehdä jotakin yksinkertaisesti siksi, että se on mielenkiintoista, nautinnollista tai tyydyttävää. Tämäntyyppinen motivaatio johtaa usein luovempaan ja innovatiivisempaan työhön sekä suurempaan tyydytyksen ja onnistumisen tunteeseen. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset, jotka ovat sisäisesti motivoituneita, pysyvät todennäköisemmin sinnikkäästi mukana vaikeuksissa ja takaiskuissa. He myös todennäköisemmin nauttivat oppimisprosessista ja jatkavat uusien taitojen kehittämistä ajan myötä. Sitä vastoin ihmiset, jotka ovat ulkoisesti motivoituneita – eli joita ulkoiset palkkiot, kuten raha tai arvosanat, ohjaavat – ovat yleensä vähemmän luovia ja vähemmän sitoutuneita työhönsä. He myös luovuttavat todennäköisemmin, kun he kohtaavat haasteita. Sisäinen motivaatio on siis voimakas voima, joka voi johtaa parempaan suoritukseen ja suurempaan nautintoon tekemästämme toiminnasta.

Miten pysyä motivoituneena vastoinkäymisistä huolimatta?

Usein sanotaan, että menestys on maraton, ei sprintti. Tämä tarkoittaa, että tavoitteiden saavuttaminen vaatii sitkeyttä ja kestävyyttä, ja joskus tulee eteen vaikeuksia ja takaiskuja. On kuitenkin tärkeää muistaa, että nämä haasteet ovat vain osa matkaa. Jokainen voittamamme este tekee meistä vahvempia ja vie meitä lähemmäs lopullista päämääräämme. Miten voimme siis pysyä motivoituneina vastoinkäymisten edessä? Ensinnäkin on tärkeää, että meillä on selkeä ja innostava tavoite, johon pyrkiä. Toiseksi meidän on ympäröitynä positiivisilla ihmisillä, jotka tukevat ja kannustavat meitä. Lopuksi meidän on muistettava, että vastoinkäymiset ovat vain tilaisuuksia oppia ja kasvaa. Jos pidämme nämä asiat mielessä, voimme pysyä motivoituneina ja sitoutuneina silloinkin, kun meno vaikeutuu.

Vinkkejä sisäisen motivaation lisäämiseksi

Ihmiset ovat yleensä motivoituneempia tekemään jotain, kun he tuntevat tekevänsä sen itsensä vuoksi. Tätä kutsutaan sisäiseksi motivaatioksi, ja se voi olla tehokas keino saada asioita tehtyä. Sisäistä motivaatiota voi kuitenkin olla vaikea ylläpitää, ja se tarvitsee usein hieman apua alkuun pääsemiseksi. Seuraavassa on muutamia vinkkejä sisäisen motivaation lisäämiseksi:

  • Aseta realistisia tavoitteita. Liian vaikean tai epärealistisen tavoitteen saavuttaminen on usein demotivoittavaa. Saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen antaa kuitenkin onnistumisen tunteen ja pitää sisäisen motivaation korkealla.
  • Etsi intohimosi. Jonkin sellaisen asian tekeminen, johon suhtaudut intohimoisesti, on usein oma sisäinen motivaattorinsa. Kun löydät toiminnan, josta nautit, pysyt siinä todennäköisemmin silloinkin, kun motivaatio on heikko.
  • Ota pieniä askeleita. Tavoitteen pilkkominen pieniin, hallittaviin vaiheisiin voi saada sen tuntumaan vähemmän pelottavalta ja lisätä onnistumisen todennäköisyyttä. Jokainen pieni onnistuminen lisää sisäistä motivaatiota ja pitää sinut liikkeellä eteenpäin.
  • Juhli saavutuksia. Kun saavutat tavoitteen, juhli hetki onnistumista. Tämä vahvistaa saavutuksiin liittyviä myönteisiä tunteita ja motivoi sinua jatkamaan huippusuoritusten tavoittelua.

Noudattamalla näitä vinkkejä voit lisätä sisäistä motivaatiotasi!

Sisäisen motivaation merkitys työpaikalla

Työpaikalla sisäinen motivaatio on olennaisen tärkeää työntekijöille, jotka haluavat pysyä sitoutuneina ja tuottavina pitkällä aikavälillä. Sisäiset motivaattorit, kuten tyydytyksen tunne tai itsenäisyyden tunne, voivat auttaa työntekijöitä pysymään keskittyneinä ja motivoituneina silloinkin, kun tilanne vaikeutuu. Tämän vuoksi johtajien olisi pyrittävä luomaan ympäristö, joka tukee sisäistä motivaatiota tarjoamalla työntekijöille mahdollisuuksia oppia ja kehittyä sekä antamalla heille tunne siitä, että he ovat vastuussa työstään. Kun sisäinen motivaatio on korkealla tasolla, työntekijät ovat todennäköisemmin luovia, innovatiivisia ja sitoutuneita, mikä voi johtaa todellisiin hyötyihin organisaatiolle.

Sisäisen motivaation hyödyt opiskelijoille

Sisäisen motivaation merkitystä oppilaille ei voi liioitella. Tämä motivaatio tulee pikemminkin sisältä kuin ulkoisista tekijöistä, kuten kehuista tai palkinnoista, ja sillä on osoitettu olevan monia etuja oppilaille. Ennen kaikkea sisäinen motivaatio kannustaa opiskelijoita kehittämään suurempaa kiinnostusta ja luottamusta opintoihinsa. Se voi myös auttaa heitä keskittymään oppimiseen muiden miellyttämisen sijaan, jolloin he voivat ottaa enemmän vastuuta omasta koulutuksestaan. Näiden hyötyjen lisäksi sisäinen motivaatio kannustaa oppilaita myös etsimään uusia haasteita ja laajentamaan näköalojaan, jolloin heistä voi tulla parempia oppijoita ja ajattelijoita. Kaiken kaikkiaan ei ole epäilystäkään siitä, etteikö sisäinen motivaatio ole olennainen tekijä opiskelijoiden menestyksen kannalta, ja meidän on jatkossakin asetettava se etusijalle opettajina.